Minerální vody Františkovy Lázně, a.s. v likvidaci – Oznámení o zneplatnění akcií

Likvidátor společnosti Minerální vody Františkovy Lázně, a.s. v likvidaci, Přemyslovská 1939/28, PSČ 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 649 48 510, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17. 10. 2018, č.j. 83 Cm 1329/2018-6 zrušena likvidací, oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 28. 5. 2020


27. května 2020