MEKTILA Invest a.s. v likvidaci – oznámení o zneplatnění akcií

Likvidátor společnosti MEKTILA Invest a.s. v likvidaci, IČ: 059 37 558, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, která byla usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16. 10. 2023, pod č.j. 83 Cm 1143/2023-5 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne: 13. 5. 2024


9. května 2024