ARTEM a.s. v likvidaci – Oznámení o zneplatnění akcií

Likvidátor společnosti ARTEM a.s. v likvidaci, IČ: 447 97 699, se sídlem Kralupská 112/36, Ruzyně, 161 00 Praha 6, která byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 4. 4. 2017, pod č. j. 83Cm 2692/2016 – 6 zrušena likvidací, tímto oznamuje, že akcie společnosti byly prohlášeny za neplatné.
Zveřejnění v OV dne : 2. 9. 2019


1. září 2019